Pośrednictwo

Zakres czynności

Nasze usługi pośrednictwa polegają na:

 • gromadzeniu i udzielaniu informacji w zakresie warunków ekonomiczno-rynkowych i sposobu realizacji usługi,
 • podejmowaniu czynności zmierzających do wyszukania nabywcy,
 • kojarzeniu stron,
 • aranżowaniu oględzin,
 • udziale w negocjacjach,
 • pomocy przy dokonaniu transakcji poprzez podjęcie czynności organizacyjnych.


Nasze usługi pośrednictwa w sprzedaży obejmują:

 • zapoznanie się z Nieruchomością, jej stanem faktycznym, ekonomicznym i prawnym, otoczeniem oraz oczekiwaniami Zamawiającego.
 • wyrażenie opinii o sytuacji rynkowej i możliwości sprzedaży wraz z zestawieniem reprezentatywnych transakcji na podobnych nieruchomościach, pomoc w ustaleniu ceny ofertowej i jej korygowanie.
 • wykonanie opisu i zdjęć Nieruchomości z uwzględnieniem cech charakterystycznych, wykonanie opisu okolicy i jej infrastruktury.
 • planowanie i realizowanie ogłoszeń oraz innych działań promocyjnych (dobór środków przekazu, projekty uwzględniające wyróżnienie oferty sprzedaży Nieruchomości i nadawanie jej statusu oferty specjalnej).
 • niezwłoczne wprowadzenie oferty do bazy danych prowadzonej przez Signo Nieruchomości.
 • aktywne poszukiwanie osób zainteresowanych nabyciem Nieruchomości, zapoznawanie się z ich potrzebami oraz warunkami.
 • na życzenie Zamawiającego pobranie do depozytu kluczy do Nieruchomości i dysponowanie nimi zgodnie z upoważnieniem, zwłaszcza w celu prezentacji.
 • udzielenie wskazówek w zakresie przygotowania Nieruchomości do prezentacji, prezentowanie Nieruchomości, wykorzystywanie i przekazywanie informacji od Skierowanych klientów.
 • informowanie o przepisach prawnych i dokumentach wymaganych do Dokonania transakcji.
 • stałą opiekę nad przebiegiem transakcji sprawowaną przez odpowiedzialnego pośrednika.
 • bieżące omawianie przebiegu realizacji umowy i ewentualne korygowanie warunków oferty stosownie do aktualnej sytuacji rynkowej i prognoz rozwoju rynku.
 • pomoc w negocjowaniu warunków transakcji, mediacja lub negocjowanie warunków w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Zamawiającego.
 • przygotowanie do Dokonania transakcji, uzyskiwanie dokumentów w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Zamawiającego, pomoc w formułowaniu oświadczeń, projektów umów, protokołów i porozumień.
 • organizowanie umowy przedwstępnej i ostatecznej, udzielanie informacji i pomocy w zakresie rozliczeń i innych czynności związanych z Dokonaniem transakcji.
 • sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego oraz udział w pozostałych czynnościach wykonywanych po dokonaniu transakcji.
Copyright © Signo Nieruchomości 1997-2022
Projekt i realizacja online24.pl
zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookie.